top of page
subhero-page-03-min.png

Magazin

Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció

Azokon az építési munkahelyeken, ahol egyszerre, egy időben több kivitelező munkavállalói dolgoznak a megfelelő együttműködés érdekében a jogszabályi követelményeknek eleget téve szükség van a tevékenységek munkavédelmi szempontból történő összehangolására. A munkavégzés összehangolását a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-Eüm rendelet határozza meg. A jogszabályi követelményeknek megfelelően a helyszínen hangoljuk össze a dolgozók (kivitelezők) tevékenységét a biztonságos munkavégzés érdekében. Ez az un. Biztonsági és egészségvédelmi (BE) koordináció.Tervezői koordinátor

A Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor alkalmazása már a tervezés során kötelező (tervezői koordinátor) a tervekhez szükséges munkavédelmi tervfejezet elkészítéséhez. A tervezés során kell gondoskodni az un. „integrált biztonságról”. Ez többek között azt jelenti, hogy a tervezés során akár eleve terveznek olyan szerkezeteket az építési elemekbe, amelyek a későbbiek folyamán a biztonságos munkavégzést elősegítik. Pl.: építési segédszerkezetek: állványok, lefedések, létrák, illetve egyéni védőeszközök kikötési pontjai melyekhez rögzíteni lehet a kivitelezési fázis során. 4/2002 (II. 20.) SzCsM-Eüm rendelet 3. § (1) szerint „A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §- ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat.”Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jelenleg hatályos 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet egyrészt direkt módon, másrészt indirekt módon meghatározza, hogy ki lehet biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: 2. § (1) bekezdés 3. pont: „Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor az a természetes személy…” és az 14. §-a, „a koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.”


Cégünk vállalja kis- és nagyberuházások Biztonsági és egészségvédelmi koordinációját már a tervezői fázistól kezdve, egészen a projekt lebonyolításának végéig.

Comments


bottom of page